Dysk CD z programami
SGCD
Elementy systemu SEVEN GUARD 2
Instrukcja obsługi do pobrania
Pobieranie progamów obsługi
Aktualny cennik

Seven Guard w naszej hurtowni internetowej
Seven Guard - szczery, wytrzymały i inteligentny
(AKTUALNE OPISY SYSTEMU NA: www.system7.biz)

System kontroli SEVEN GUARD jest wiarygodnym narzędziem pozwalającym osobom kontrolowanym udowodnić, że powierzone sobie obowiązki wykonują rzetelnie. Ponadto SEVEN GUARD to jedyna naprawdę obiektywna, szybka i skuteczna metoda nadzorowania pracy osób zobowiązanych do przebywania w wyznaczonych miejscach w określonym czasie. Najczęściej używany jest do rejestracji pracy: wartowników, dozorców, konwojentów pocztowych, kierowców, pracowników serwisu i konserwatorów, brygad patrolowych, strażników miejskich, osób wydających klucze lub wypożyczane przedmioty, itp.

Rejestrator SG2

Głównym elementem systemu jest rejestrator SEVEN GUARD 2 (SG2), należący obecnie do ścisłej światowej czołówki tego typu urządzeń. Jego atutami, oprócz niespotykanej inteligencji i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, są: ogromna odporność na wszelkie praktycznie spotykane zakłócenia i warunki pracy (woda, pył, wstrząsy, udary, temperatura, wilgoć) oraz próby "przypadkowego" uszkodzenia lub oszukania, prostota obsługi i niska cena.


Rejestrator posiada zewnętrzną obudowę wykonaną z mocnego materiału, szczelnie wypełnioną specjalnym tworzywem oraz dodatkową wewnętrzną stalową obudowę na układy elektroniczne. Jest nierozbieralny i nie posiada żadnych wyłączników, gniazd, wyświetlaczy ani innych elementów podatnych na uszkodzenia i manipulacje.
Osoba wyposażona w rejestrator "zapisuje" faktyczny przebieg wykonywania swoich obowiązków służbowych. Rejestrator zapamiętuje zdarzenia polegające na odczytywaniu punktów kontrolnych (którym można przypisać określone znaczenie np. fakt przebywania w określonym miejscu, stwierdzenie wystąpienia jakiegoś zdarzenia, wydanie/przyjęcie konkretnego klucza lub urządzenia, itp.). Ponadto zapisywane są zdarzenia systemowe, istotne dla zapewnienia pełnej skuteczności systemu (np. wysoka lub niska temperatura, niskie napięcie akumulatora, zmiana ustawienia zegara, niepotrzebne ładowanie, itp.). Wszystkie te zapisy są w pełni obiektywne i nie można ich sfałszować ani skasować. Pamiętanych jest zawsze 4096 najświeższych zdarzeń.

Osoba nadzorująca pracę może w dowolnym momencie szybko sprawdzić, gdzie i kiedy był użytkownik rejestratora (które zadania wykonał) lub przejrzeć wyłącznie błędy w jego pracy, tzn. - gdzie i kiedy zgodnie z założonym harmonogramem być powinien, a nie był (których spośród powierzonych mu zadań nie zrealizował prawidłowo).
Można nadać rejestratorowi dowolną nazwę i niepowtarzalny numer, co pozwala na łatwą identyfikację urządzenia i odczytanych z niego zdarzeń . Możliwe jest użytkowanie jednego rejestratora przez wiele osób.
Przystawka SG2P

Rejestrator SEVEN GUARD 2 może współpracować z komputerem lub bezpośrednio z drukarką z portem szeregowym RS232 za pośrednictwem przystawki połączeniowej SG2P i odpowiedniego kabla połączeniowego (SG2K lub SG2D). Możliwe jest korzystanie z wszystkich podstawowych funkcji systemu bez konieczności używania komputera, niemniej jego zastosowanie pozwala w pełni wykorzystać ogromne możliwości rejestratora.

Program komputerowy SG2win

Prosty w obsłudze i nowoczesny program komputerowy SG2win współpracuje ze wszystkimi dostępnymi wersjami rejestratorów SEVEN GUARD, automatycznie dostosowując się do wymagań aktualnie podłączonego rejestratora. Program ten może pracować w środowisku WindowsR 95/98/NT/ME/2000/XP lokalnie lub w sieci w oparciu o protokół TCP/IP. Pozwala on również na budowanie centralnych (globalnych) lub niezależnych systemów kontroli wykorzystujących do przekazywania danych np. internetową pocztę elektroniczną. więcej informacji>>

Punkty kontrolne

System SEVEN GUARD pozwala na stosowanie różnorodnych punktów kontrolnych zależnie od potrzeb. więcej informacji>>

Pokrowiec na rejestrator

SGE - pokrowiec na rejestrator, wykonany z mocnej skóry. Wyposażony w sprężysty klips umożliwiający przypinanie do pasa. Dla zapewnienia pełnej wytrzymałości na udary mechaniczne rejestrator powinien być użytkowany w pokrowcu. Ładowarka stołowa.


Ładowarka stołowa

SGS - inteligentna i szybka ładowarka stołowa. Nadzoruje proces ładowania wewnętrznego akumulatora w rejestratorze. Czas pełnego ładowania akumulatora jest zależny od jego stanu i warunków zewnętrznych i wynosi od 1 do 3 h. Zakończenie procesu ładowania jest sygnalizowane miganiem czerwonej lampki. Rejestrator z całkowicie naładowanym, nowym akumulatorem może wykonać około 50 000 następujących po sobie odczytów punktów..
Kable połączeniowe

SG2K - kabel służący do podłączenia przystawki SG2P z portem szeregowym COM komputera. W przypadku braku poru szeregowego w komputerze można skorzystać z odpowiedniego konwertera z portu USB na RS232. Przy zakupie SG2P kabel ten jest standardowo dołączany.


SG2D - kabel służący do podłączenia przystawki SG2P z portem szeregowym RS232 bezpośrednio sterowanej drukarki. Standardowo SG2D wyposażony jest we wtyk do drukarki Kafka1, na zamówienie możliwe jest wykonanie wtyku do innej drukarki z portem szeregowym.


Zestaw podstawowy

SG2Z - zestaw podstawowy systemu SEVEN GUARD zawiera wszystkie elementy potrzebne do użytkowania systemu we współpracy z komputerem, za wyjątkiem zestawu ładowarki stołowej SGSZ (ładowarka SGS + zasilacz sieciowy) i punktów kontrolnych.
Badania, kompatybilność, certyfikat

System SEVEN GUARD posiada Deklarację Zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC i spełnia warunki naniesienia oznakowania CE.

Badania kompatybilności elektromagnetycznej przeprowadzone w akredytowanym laboratorium (protokół z badań nr LKE/062/2004) potwierdziły, że system może być użytkowany w środowisku mieszkalnym, handlowym i uprzemysłowionym.
W przypadku rejestratora SEVEN GUARD 2 poziom zakłóceń emitowanych był tak mały , że praktycznie nie było możliwości ich zmierzenia, natomiast odporność na oddziaływania zewnętrzne tak duża, że nie udało się żadnym sposobem zaburzyć jego normalnej pracy.
Producent systemu SEVEN GUARD, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne SYSTEM 7 SECURITY z Bielska-Białej, posiada certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą ISO9001:2000.

SEVEN GUARD jest najpopularniejszym w Polsce tego typu systemem. Również na terenie całej Europy pracuje obecnie wiele tysięcy tych systemów.
SEVEN GUARD zdobył 1.miejsce w konkursie Mistrz Techniki Alarmowej w kategorii urządzeń kontroli na targach SECUREX 2001 w Poznaniu.
SEVEN GUARD posiada wyczerpującą i nieustannie rozwijaną instrukcję obsługi i materiały szkoleniowe oraz wsparcie techniczno-serwisowe ze strony producenta.
SEVEN GUARD jest niespotykanie wytrzymały i prosty w obsłudze.
SEVEN GUARD to ogromne możliwości za niewielkie pieniądze.
SEVEN GUARD może pracować bez komputera.
SEVEN GUARD to system nadzoru, który może być dowolnie rozbudowywany, aż po zasięg globalny.

Parametry techniczne

Pamięć zdarzeń rejestratora 4096 najnowszych (nieulotna i niekasowalna)
Pamięć punktów kontrolnych rejestratora 480 lub odczyt dowolnych (bez programowania)
Temperatura pracy rejestratora od - 25°C do + 75°C
Temperatura pracy punktów kontrolnych od - 35°C do + 80°C
Maksymalna rejestratorów w grupie 64 000
Raporty na bezpośrednio podłączonej drukarce 10 typów
Ilość możliwych harmonogramów w grupie 255 w tym 16 zapisywalnych do rejestratora
Losowanie harmonogramu dla obchodu TAK
Określanie czasu pomiędzy obchodami TAK
Automatyczna zmiana czasu na letni/zimowy TAK
Automatyczna korekta zegara TAK
Pomiar napięcia akumulatora TAK
Pomiar temperatury rejestratora TAK
Odporność na wodę, wstrząsy, pył i zakłócenia TAK
Czas ładowania akumulatora 1-3 h
Odczytów punktów po naładowaniu akumulatora około 50 000 (co 5s w temperaturze 20°C)
Waga rejestratora 250g
Wymiary (d x s x w) 149mm x 49mm x 22mm